Att leva med rytmer

Något som mina två utbildningar, till waldorflärare och konstterapeut, samt mitt eget liv och min omgivning inspirerat mig mycket till är att försöka leva rytmiskt. Hur kan vi försöka uppmärksamma dagsrytm, dygnsrytm, veckorytm, månadsrytm, årsrytm och livsrytm? Vad har vi för nytta av dessa och alla andra rytmer?

I takt med den moderna, västerländska livsstilens utveckling, allt sedan industrialiseringen; med en vardag med elektricitet, radio, tv, datorer, internet, nyheter från hela världen, sociala medier och ständig kontakt med omvärlden; blir det allt svårare att urskilja de naturliga rytmerna vi lever i. Dag och natt, arbete och fritid, sommar och vinter blandas lätt ihop. Man behöver inte vara speciellt gammal för att märka hur utvecklingen eskalerat under kort tid.

Samtidigt som vi njuter av alla fördelar denna livsstil för med sig, behöver vi kompensera med något för att den inte ska ge oss hälsoproblem. Livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som berör allt lägre åldrar. Konst i alla former, både som upplevelser och utövande, samt vistelse i naturen är exempel på sådana kompensationsåtgärder.

De flesta människor får idag enorma mängder sinnesintryck och stimulans, inte minst genom digital teknik. Samtidigt är det många arbetsplatser som ställer höga krav på att deras medarbetare ska prestera och för en del yrkesgrupper ökar arbetsbördan samtidigt som förmågan att påverka sin arbetssituation minskar. Även när vi kopplar av efter en stressig dag, gör vi det genom nya intryck, t.ex. genom att titta på en film.

Man kan se på allt detta som en mental eller själslig inandning. Efter inandning är det naturligt med en utandning som motsvarar det som andats in och ge plats för en ny inandning. Men när och hur andas vi ut? När kommer vi till uttryck? Är det under fyra semesterveckor på sommaren medan resterande 48 veckor är inandning? Är det under skogspromenaden på lördagen? När vi läser godnattsaga för barnen?

Jag har intresserat mig för hur man med hjälp av konstnärligt skapande, kan återskapa och stärka människans rytmer, så som dygnsrytm och årsrytm och håller kurser på temat. Det finns därtill en mängd konstnärliga övningar som främjar andningen. Generellt kan olika målnings- eller modelleringstekniker vara ett verktyg för att hitta den egna rytmen och omvandla alla livets intryck till egna uttryck.

Min förhoppning är att när vi blir allt bättre på att uppmärksamma de lagbundna rytmerna, så som solens skapande av dag och natt och alla årstider, även kan inspireras att hitta, uppmärksamma och i möjligaste mån bejaka den individuella rytmen.