Blogg

Konsten är porten till känslolivet

Som människor har vi flera olika sätt att förhålla oss till omvärlden. Vi har en fysisk konstitution, ett känsloliv och en mental sfär. Den fysiska kroppen är svårast, men inte omöjlig att påverka. Känslor och tankar är flyktiga men kan som bekant ändå ”köra fast”. Vi har tusentals, eller snarare tiotusentals tankar varje dag men bara var tionde är ny. Tankarna påverkar våra känslor – och känslor påverkar våra tankar. Hur kan vi få in nya rörelser i tankar, känslor och kropp?

När ett problem uppstår är de flesta av oss vana vid att analysera det intellektuellt. Tänka, prata, kanske skriva om det för att öka förståelsen. När vi kör fast kan vi ta hjälp av samtalsterapi.

När våra problem är av medicinsk karaktär, eller härleds till den fysiska kroppen, uppsöker vi sjukvård som många gånger är oss utmärkt behjälpliga. Mediciner som intas, eller andra behandlingar, verkar ju helt utan vår intellektuella förståelse för dem.

I de fall då de mentala eller fysiska vägarna är otillräckliga erbjuder konstterapi en tredje väg: en direktport in i vårt känsloliv. Med konstnärliga uttrycksmedel kommer vi åt det emotionella planet. Inte sällan sker detta utan den intellektuella förståelsen eller den kroppsliga medvetenheten. Precis som i andra sammanhang kan vi behöva hjälp av en utbildad person, till exempel en konstterapeut.

Har du tänkt på hur du brukar komma i kontakt med dina känslor? Försöker du styra dem, lyssna på dem, undantrycka dem eller ta ansvar för dem?

Vad är hälsa?

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hur många av oss kan säga att detta stämmer in på oss?

En av mina lärare på konstterapiutbildningen sa, halvt på skämt och halvt på allvar: En människa som inte har en diagnos är inte tillräckligt undersökt.

Som konstterapeut ser jag det som att det är en förutsättning för hälsa och välbefinnande att komma i kontakt med sin skaparkraft, känna skaparglädje och få utlopp för sin kreativitet. Det kan se ut på många olika sätt. Någon är kreativ i köket, någon skriver, någon dansar, någon musicerar. Vi som inte konstant befinner oss i tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kan behöva lite hjälp att hitta till den där inneboende skaparkraften. Ibland behövs det bara att komma till stillhet, ibland behöver problem röjas ur vägen eller blockeringar lösas upp först. Och ibland är det en lång och snårig väg med smärta som ska bearbetas och insikter som ska göras innan vi hittar den där sprudlande kärnan, kan få tag på en tråd och börja skapa utifrån oss själva, utan krav, utan press, utan prestation. Endast utifrån glädjen att finnas till och nyfikenheten på vad som kan komma härnäst.

Min konstterapeututbildning bygger på en antroposofisk världsbild. Utöver vikten av att komma i kontakt med den egna skaparkraften, sätta den i rörelse och därmed främja kroppens självläkande krafter så ses konst som läkande på ett både djupare och bredare sätt. Det konstnärliga utövandet kan både visa var i den mänskliga konstitutionen det finns obalans och med övande kan vi bearbeta obalansen, stärka det som är försvagat och dämpa det som håller på att ta över för att skapa jämvikt. Nya erfarenheter görs och kan sprida sig till fler områden i livet. Mer om detta i kommande inlägg.

Har du erfarenhet av att skapande ökar ditt välbefinnande? På vilket sätt?

Mindful målning

Jag har 1-2 lediga platser för dig/er som vill lära sig (eller fördjupa sig inom) skiktmålning, stärka medveten närvaro, uppleva färgernas olika kvaliteter och hur de påverkar oss samt dela din upplevelse i ett litet, tryggt sammanhang.

Skiktmålning är en meditativ, terapeutisk målningsteknik där mycket tunna skikt av akvarellfärg målas i lager på lager på ett uppspänt papper, medan motivet sakta framträder. Det tar flera timmar att göra en skiktmålning. Det strikta och avskalade i tekniken ger ett ramverk att vila i. Du lär dig bli vän med långsamheten i tekniken, att hitta din rytm, vara totalt uppmärksam och fokuserad samtidigt som du kanske hamnar i ett drömmande, avslappnat tillstånd. En meditation i färg helt enkelt! Det blir dessutom en erfarenhet att ta med till andra områden i livet.

Jag kommer att handleda, vägleda och demonstrera tekniken under sex träffar mellan vinter och vår. Vi förhåller oss till årstidens växlingar i skapandet. Med början i vinterns lugna, kyliga, blåtonade färger kommer vi att övergå till vårvinterns varmare toner, i gråskalor och bruna nyanser för att mynna ut i vårens späda men intensiva grönska. Allt material ingår och du kommer att få med dig en tavla du lagt ner din själ i.

  • 6 tillfällen
  • Fredagar kl 14-15:30 varannan vecka med start i mitten på januari
  • 2000 kr med möjlighet till delbetalning
  • Högsbo, Göteborg

För frågor och anmälan kontakta mig på:
lina@algehov.net
076-0519700

Mer om mig, om målning och konstterapi hittar du under övriga rubriker på sidan.

För att se exempel på skiktmålning, googla exempelvis: veil painting aquarelle

Yggdrasil som konsttryck

Nu i september kommer jag att beställa nya konsttryck.
Vill du ha ett av dem på din vägg?
Eller ge bort i present?
Gör din beställning av Yggdrasil eller tidigare verk, under rubriken Konsttryck här på sidan.

Yggdrasil är min senast färdiga bild. Den tog flera månader från första skissen till sista kritstrecket. Då hann det visserligen komma en bebis emellan. Kvällen innan förlossningen oroade jag mig för att jag skulle glömma vilka ändringar jag tänkt göra på Fenrisulven. Men det här är ett projekt som behövt sin tid helt oavsett hur livet kommit emellan.

En första bild av Yggdrasil gjorde jag år 2011 under min utbildning till waldorflärare. Den bilden finns tyvärr inte kvar men motivet har levt inom mig sedan dess. Några gånger har det varit på väg ut, men först nu har bilden sett dagens ljus i färdig version. Materialet blev till min förvåning torrpastell. Att göra en väldigt detaljerad bild med trubbiga och dammiga kritor/pennor var minst sagt en utmaning. Säkert kommer jag att göra fler versioner på temat senare, i annat material. Men just nu är jag glad, och stolt över att denna blivit färdig.

Allt på bilden är benämnt i den nordiska mytologin. Om du köper ett tryck av Yggdrasil medföljer en text jag skrivit om vad bilden föreställer, alla de platser och karaktärer som avbildats, deras namn och förhållande till varandra. Jag hoppas att fler i och med detta får möjligheten att berikas av mytologin i både text och bild.

Har du tappat tråden?

Lusten, orken eller modet?

Genom färg, form, linjer och ytor,
olika tekniker och material,
söks balans och läkning,
mod och ny energi.

Du som vill utforska dina inre rum, återfinna skaparglädjen, komma till ro, förbättra fokus och söka din livsväg.

Med individuell vägledning av diplomerad konstterapeut, i en lugn och trygg miljö.

Välkommen att kontakta mig

Målning som meditation

Mindful målning

Planerad kurs:

Skiktmålning är en mycket speciell, meditativ och terapeutisk teknik där en bild byggs upp långsamt med tunna laserande färgskikt som får torka och överlappa varandra.
Att måla på det här sättet utvecklar medveten närvaro, inre lugn och främjar andningen.

Detta passar dig som vill prova ett nytt sätt att måla och samtidigt öka ditt välbefinnande
eller
Dig som vill prova ett nytt redskap för att lindra stress, koncentrationssvårigheter och spänningstillstånd samtidigt som du skapar en målning.

Inga förkunskaper krävs.
Plats, tid och pris uppdateras längre fram.
Du kan skicka en intresseanmälan (ej bindande) till mig via e-post eller genom kontaktformuläret så håller jag dig underrättad.

Dags att stanna upp!


I en värld och en tid full av intryck är det lätt att lägga locket på den mänskliga längtan att skapa utifrån det som rör sig inuti och vill komma till uttryck.

Nu är tid att stanna upp, ge plats åt den individuella kärna som är du, ge färg, ge form och söka vägen mot något nytt.

Oavsett om det är önskan om mindre stress, mer lugn, ökat fokus, djupare andning, större mod, läkning av gamla sår eller något helt annat, så inriktas konstterapin på din unika situation och önskemål.

Från september finns lediga tider på torsdagar, fredagar och varannan helg.

Läs mer om konstterapi på Verdandi konst
Välkommen med frågor eller boka din första session till prova på pris 100 kr.

Modellering i liten grupp

 

 

 

Med lera i händerna utforskar vi inre och yttre form, lär känna materialet och oss själva. Du kan ha mycket eller ingen erfarenhet av modellering: gruppen passar dig som är intresserad av din personliga utveckling och hur taktilt skapande kan bli ditt verktyg i denna.

Du kanske vill:
– upptäcka nya sidor hos dig själv
– skapa med händerna
– uttrycka din kreativitet
– hantera stress eller fokusera bättre
– prova ett nytt sätt att hantera oro, nedstämdhet eller ångest
– komma närmare dig själv
eller är du bara nyfiken på materialet eller metoden

Plats: Högsbo, Göteborg
Tid: 6 torsdagar i februari och mars klockan 18-20
Pris: 1200 kr
I priset ingår 10 kg lera. Därefter 20kr/kg. Du får självklart behålla det du skapar. Leran blir hård när den lufttorkar men går inte att använda som bruksföremål.

För mer information om konst för välbefinnande och hälsa besök:
www.verdandikonst.com

Anmälan och frågor till: Lina Algehov
lina@algehov.net eller 076-05 19 700