Vad är konstterapi?

Att med konstnärliga uttrycksmedel: målning, teckning eller modellering komma in i en terapeutisk process. Inom konstterapi är inte orden i centrum utan ett emotionellt plan nås med hjälp av färger, former, ytor och linjer som redskap.

Konstterapi kan vara ett verktyg i personlig utveckling, vid stress, psykosomatiska besvär eller för bearbeta själslig smärta. Konstterapi används vid både små och stora obalanser i kropp och psyke.

 

Hur går det till?

Ett konstterapeutiskt förlopp kan se olika ut eftersom det alltid individanpassas till klienten. Vanligtvis får klienten första tillfället måla en fri bild, exempelvis med vattenfärg. Därefter, antingen vid samma tillfälle eller gången därpå, betraktar klienten och terapeuten bilden tillsammans. Utifrån bildbetraktande och det samtal som kanske uppstår väljs någon ingång inför nästa bild som klienten finner intressant att utforska. En mängd material, tekniker och teman är möjliga och det är konstterapeutens uppgift att ställa till förfogande något som kan gagna klienten i sin process och vara lyhörd för vart det leder. Värt att påpeka i sammanhanget är att klienten givetvis alltid har tolkningsföreträde till sin bild eller skulptur. Det är alltid individen som står i centrum med dess livssituation och önskemål.

Konstterapi används som komplement till skolmedicinsk sjukvård och andra terapiformer, t.ex. samtalsterapi eller kroppsterapier. I Sverige är konstterapi ännu inte särskilt utbrett men i andra länder, t.ex. Tyskland är det vanligare.

img_1502Att komma i kontakt med sin skaparkraft, känna skaparglädje och få utlopp för sin kreativitet är en förutsättning för hälsa och välbefinnande och aktiverar dessutom kroppens självläkande förmåga. Att finna eller utveckla sin kreativitet är inte att underskatta, vilket de flesta som ägnar sig åt någon form av skapande vittnar om. Vi gör det för att må bra eller för att hantera livets utmaningar. Detta kan förstås göras på oräkneliga sätt. Konstterapi har dock ett bredare perspektiv än själva uttryckandet av den egna skaparkraften och passar dessutom lika bra för den som aldrig har hållit i en pensel eller haft en klump lera i sin hand, som för den mer erfarne konstutövaren.  Konstterapi kan inspirera till fortsatt skapande, oavsett val av uttrycksmedel.

img_1582Varför konstterapi?

De flesta av oss är vana att analysera ett problem intellektuellt när det uppstår. Så är ofta fallet när det är något på det mentala eller emotionella planet vi är otillfredsställda med. Vi angriper ofta problemet på ett medvetet sätt, med vårt förstånd, och tänker på, eller pratar om det för att finna en lösning. Är problemet istället av medicinsk karaktär uppsöker vi sjukvård i form av apotek eller läkare och i många fall intar vi medicin som verkar i kroppen helt oavsett vår intellektuella förståelse för processen.

Båda ovanstående förhållningssätt har sina berättigande men i de fall då de är otillräckliga erbjuder konstterapi en tredje väg. Genom konstnärliga uttrycksmedel kommer vi åt det emotionella planet i människan. Därifrån kan de processer som sätts igång även påverka det mentala respektive det kroppsliga området. När någonting är i obalans behöver vi hitta nycklar, öppna portar och öva upp nya banor i vårt inre – ibland även i den yttre tillvaron. Konsten, färgerna, pappret, leran utgör en arena för experimenterande, träning i nya banor och uppövande av nya färdigheter som sprider sig som ringar på vattnet och erfarenheterna kan sedan tas med till andra områden i livet.