Länkar

Föreningen för Antroposofisk Konstterapi FAKT
www.konstterapi.se

Antroposofisk konstterapiutbildning
www.konstterapiutbildning.se

Antroposofiska behandlingsformer
https://www.antroposofiskmedicin.nu/behandlingsfor

Verdandi konst på Facebook