Konstterapi

Konstterapi innebär att genom målning, teckning eller modellering nå en terapeutisk process. Inom konstterapi är inte orden i centrum utan istället används färger, former, ytor och linjer genom olika tekniker med olika material, som uttrycksmedel.

Konstterapi har alltid till syfte att tilltala alla delar av människan; den fysiska kroppen, livskraften, känslor, tankar och framför allt den individuella kärnan i oss eller jaget. Processen är alltid individuell och konstterapeutens uppgift är att vägleda, stötta, utmana och upptäcka vad som behöver stärkas och utvecklas för att läkning och balans ska uppnås.

Konstterapi kan vara till hjälp vid stressrelaterad ohälsa, psykosomatiska besvär, för att bearbeta själslig smärta och som personlig utveckling.

Konstterapi är ett komplement till skolmedicinsk sjukvård och andra terapiformer. Genom konstnärliga uttrycksmedel kommer vi åt det emotionella planet i människan. Därifrån kan de processer som sätts igång även påverka det mentala respektive det kroppsliga området.

img_1140

Att få utlopp för sin kreativitet är en förutsättning för hälsa och välbefinnande och det aktiverar kroppens självläkande förmåga.
Detta kan förstås göras på oräkneliga sätt. Konstterapi har dock ett bredare perspektiv än själva uttryckandet av den egna skaparkraften och passar lika bra för den som aldrig har hållit i en pensel eller haft en klump lera i sin hand. Möjligen inspirerar konstterapin till fortsatt skapande, oavsett val av uttrycksmedel.

Det är alltid individen som står i centrum med dess livssituation och önskemål. Att varje människas väg i det konstnärliga arbetet såväl som i livet är i unik, är en självklarhet.