Vad är konstterapi?

Alla kan skapa och vem som helst kan gå i konstterapi oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet. Jag jobbar med målning, teckning och modellering i en mängd olika tekniker.

Du bör ha ett intresse för ökad självkännedom och mod på att utforska det inom dig som känns nytt, främmande och kanske lite skrämmande.

Mitt jobb är att vägleda processen, föreslå nya förhållningssätt till dilemman som uppstår, bromsa, pusha, hålla kursen, stötta, inspirera och spegla samt erbjuda material, tekniktips, redskap och lyssna på det som vill komma fram. Det ska kännas både tryggt och spännande.

De utmaningar vi stöter på i livet och de gamla mönster vi inarbetat kommer att visa sig även i en bild eller skulptur och i framställandet av den. Våra förhållningssätt till materialet, till processen och till konstverket speglar våra förhållningssätt till livet i övrigt.

I konstterapi finns en möjlighet att utforska nya förhållningssätt, pröva ny mark, bryta mönster och utforska rädslor och oönskade beteenden på ett lekfullt sätt. De nya erfarenheterna och förmågorna som utvecklas ger ringer på vattnet till andra områden i livet.

Människan har en inneboende medfödd skaparkraft. I dagens samhälle förtrycks vår fria kreativitet och överskuggas av prestation, målstyrning och jämförelse. Vi har en skyldighet, som människor, att lyssna på vår inre längtan till fria uttryck. När skaparkraften får komma fram sker ett djupt helande.

röster om konstterapi

”Det är mitt andra språk. Det är lättare med konstterapi, jag behöver inte söka rätt ord, händerna skapar och ger svar.”

”Fantastiskt, jag var mycket avvaktande till leran, kladdigt o smutsigt. Men efter konstterapi så vet jag hur mycket den ger vilket lugn den genererar.”

”Bland dom första gångerna så började lerklotet i händerna utvecklas, att sträcka sig ner mot marken, jag fick röra mig för att känna hur dom rörde sig och vad det kunde vara. Jag sökte min grundning.”

”Jag vilar i mig själv medan jag målar och jag iakttar att jag har en tendens att hålla färgen kontrollerad. Jag uttalar det behovet och fortsätter sedan vidare. Genom att jag ser att jag har det behovet kan jag möta det och sedan fortsätta genom behovet av kontroll. Då sker en förvandling inom mig där jag inte längre har behovet av att hålla färgen lika kontrollerad längre.”

”För mig blir det allt tydligare vad det är som jag behöver i målningsterapin. Det handlar om närvaro, att jag när jag målar behöver lyssna in mig själv och sedan bara vara i den känslan.”