Vad är konstterapi?

Jag får ofta frågan vad konstterapi är. Som hörs på namnet är det en terapiform som sker genom konstnärligt skapande. Ja, alla kan skapa och vem som helst kan gå i konstterapi oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet.

Du bör ha ett intresse för ökad självkännedom och mod på att utforska det inom dig som känns motigt, främmande och kanske lite skrämmande.

Mitt jobb är att vägleda processen, föreslå nya förhållningssätt till dilemman som uppstår, bromsa, pusha, hålla kursen, stötta, inspirera och spegla samt erbjuda material, tekniktips, redskap och lyssna på det som vill komma fram. Det ska kännas både tryggt och spännande.

Jag jobbar med målning, teckning och modellering i en mängd olika tekniker. De utmaningar vi stöter på i livet och de gamla mönster vi inarbetat kommer att visa sig även i en bild eller skulptur och i framställandet av den. Våra förhållningssätt till materialet, till processen och till konstverket speglar våra förhållningssätt till livet i övrigt.

I konstterapi finns en möjlighet att utforska nya förhållningssätt, pröva ny mark, bryta mönster och utforska rädslor och oönskade beteenden på ett lekfullt sätt. De nya erfarenheterna och förmågorna som utvecklas ger ringer på vattnet till andra områden i livet.

Människan har en inneboende medfödd skaparkraft. I dagens samhälle förtrycks vår fria kreativitet och överskuggas av prestation, målstyrning och jämförelse. Vi har en skyldighet, som människor, att lyssna på vår inre längtan till fria uttryck. När skaparkraften får komma fram sker ett djupt helande.