Målning

Jag använer som regel fuktigt papper och grundfärgerna gult, rött och blått i en varm och en kall nyans vardera. Med dessa kan oräkneliga nya färger blandas till. Att behärska det flytande mediet i denna teknik kan vara både utmanande och välgörande. Vattenelementet och färgvärlden sätter oss i närmare kontakt med känslolivet.

Det finns även flera andra tekniker inom målning; växtpigment som har en säregen lyskraft, mineralpigment med mer tyngd och en jordande kvalitet eller det meditativa laserandet på torrt papper uppspänt på ram, så kallad skiktmålning, är några av dem.

Teckning

Teckning kan göras med exempelvis kol, blyerts eller olika sorters krita. Det finns många tekniker; det exakta avbildandet som skärper fokus och koncentration, den dynamiska teckningen där pennan eller kritan är i ständig rörelse och även inre låsningar kan luckras upp, geometri och formteckning på fri hand för att öva upp ett tillstånd av inre balans och harmoni, kraftfull kolteckning eller färgglada pastellkritor som stryks ut med handflatan och ger en taktil upplevelse och inre rörelse. Teckningen kan också vara helt intuitiv och handla om att sudda fram former ur en mörk yta och på så sätt skapa ljus och rum, på pappret såväl som i våra mentala rum.

Modellering

I modellering använder jag mig av keramiklera som formas med händerna. Modellering är jordande, kräver närvaro, skapar kontakt inåt på ett icke-intellektuellt sätt och är den teknik som lättast kommer åt den fysiska kroppen. Motstånd möts och tas igenom, livskraften aktiveras och föreställningar prövas i det tredimensionella skapandet. Skulpturen måste både hålla ihop, ha liv och komma till uttryck. Modellering är också utmärkt för att jobba med förvandlingsprocesser.