Varför konstterapi?

Varför konst?

Att komma i kontakt med sin skaparkraft, känna skaparglädje och få utlopp för sin kreativitet är en förutsättning för hälsa och välbefinnande och stärker den självläkande kraften inom oss. Att finna eller utveckla sin kreativitet är ett sätt att ta hand om sin hälsa.

Antroposofisk konstterapi har ett än bredare perspektiv än själva uttryckandet av den egna skaparkraften och passar dessutom lika bra för den som aldrig har hållit i en pensel eller haft en klump lera i sin hand, som för den mer erfarne konstutövaren.  Konstterapi kan inspirera till fortsatt skapande, oavsett val av uttrycksmedel.

Varför konstterapi?

Många av oss är vana att analysera ett problem intellektuellt när det uppstår. Vi angriper ofta problemet på ett medvetet sätt, med vårt förstånd, och tänker på, eller pratar om det för att finna en lösning. Är problemet istället av medicinsk karaktär uppsöker vi sjukvård och i många fall intar vi medicin som verkar i kroppen helt oavsett vår intellektuella förståelse för processen.

Båda ovanstående förhållningssätt, det mentala och det fysiska, har sina berättigande. Men i de fall då de är otillräckliga erbjuder konstterapi en tredje väg. Genom konstnärliga uttrycksmedel kommer vi åt det emotionella planet i människan. Därifrån kan de processer som sätts igång även påverka det mentala respektive det kroppsliga området. När någonting är i obalans behöver vi hitta nycklar, öppna portar och öva upp nya banor i vårt inre – ibland även i den yttre tillvaron. Konsten, färgerna, pappret, leran utgör en arena för experimenterande, träning i nya banor och uppövande av nya färdigheter som sprider sig som ringar på vattnet och erfarenheterna kan sedan tas med till andra områden i livet.